Vores Servicemål

 

Hvad er servicemål?

På vores apoteker arbejder vi konstant på at øge kvaliteten af vores håndtering af lægemidler samt udbygge vores viden omkring deres anvendelse. Vi ønsker samtidig at betjene vores kunder på den hurtigst mulige og mest sikre måde. I den forbindelse fastsætter vi en række servicemål, som vores apoteker tilstræber at overholde.

 

 

Ventetid

Tiden fra kunden trækker et nummer til kunden bliver kaldt frem til en kasse.

Fejludlevering ved receptekspedition

Kundernes sikkerhed er altafgørende for apoteket, og vi er forpligtet til at begrænse risiko for fejl mest muligt. Derfor bliver alle afvigelser registreret og analyseret.

Afvigelser ved receptordinationer er mindre end 0,02%

Leveringsgrad

Apotekets evne til straks at levere det ønskede lægemiddel.

Vi ønsker altid at have et varelager, der afspejler kundernes efterspørgsel.

Dosispakkede lægemidler

Alle kunder, der modtager dosis-dispenserede lægemidler, skal have en kopi af doseringskort og tilbydes kopi af indlægssedler samt foto af præparaterne. 

Faglig rådgivning

Når der afhentes medicin på apoteket, er det apotekets pligt at sikre, at kunden ved hvorfor og hvordan medicinen skal anvendes. Apoteket er med til af sikre dette gennem en dialog med kunden, hvor vi afklarer, om der er noget, kunden er i tvivl om, inden denne forlader apoteket. Faglig rådgivning omhandler receptmedicin, håndkøbsmedicin, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller visse frihandelsvarer til eget brug. Ligeledes rådgiver vi om: Tjek på Inhalation, Medicinsk udstyr og Sundhedsydelser.

Betjening af handicappede

  • Personalet er behjælpeligt, hvis der er problemer med adgangsforhold til apoteket

  • Der tages særlig hensyn til kunder, der ikke kan anvende kø-nummer-systemet

Forsendelses-kunder

  • Alle forsendelseskunder informeres om, at de kan kontakte apoteket, hvis de har spørgsmål til medicinen

  • Alle forsendelseskunder får oplysninger om substitution

 

 

Vil du vide mere?

Apotekerne udfører med defineret mellemrum målinger for at sikre, at vi lever op til de opstillede mål. Se målingerne under hvert enkelt apotek her på sitet.

Det er vigtigt for vores apoteker, at alle vores kunder føler sig velkomne på apoteket. Vi tager selvfølgelig imod enhver feedback. 
Kontakt os her